Biyosidal Ürün Yönetmeliği Eğitimi

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve hükümleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, 31 Aralık 2009 tarihli 27449 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, ürünün piyasaya sunulmasından önce insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek, ürünün belirlenen niteliklerine uygun şekilde üretilmesi, ithal edilmesi, sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve denetlenmesini sağlamaktır.
 

Biyosidal ürün olduğuna dair iddiaya sahip olan ürünlerinizin, ön başvuru ve ruhsat dosyası hazırlama, mevzuat takibi, veri toplama ve güncelleme konusunda firmanızda veya ofisimizde CRAD ekibi tarafından, ‘Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Eğitimi’ verilmektedir.
 

 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ