MEVZUAT

Kozmetik Kanunu

5324 Kanun numarasıyla, 24.03.2005 tarihinde kabul edilen, 30.03.2005 tarihi itibarıyla da 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kozmetik Kanunu’nun amacı “kozmetik ürünlerin topluma güvenli, etkili ve kaliteli şekilde ulaşmasını temin etmek üzere ürünlerin piyasaya arz edilmesinden önce bildirimde bulunulması, piyasa gözetim ve denetiminin yapılması ile bu ürünlerin üretim yerlerinin denetimi konularındaki esasları belirlemek”tir.


Yeni mevzuat BİLDİRİM ve PİYASADA DENETİM yönünde yapılandırılmıştır. Kozmetik ürünün piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunulması ve bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ