KAYNAKLAR

A.B. üyesi olmayan bizim gibi ülkelerin REACH uygulaması açısından durumu nedir?

REACH Yönetmeliği’nin Madde 8(1)’ine göre, madde üretimi yapan (kendi halinde, karışımlar içinde ve/ veya eşya üretiminde kullanılacak şekilde), karışımlar formüle eden veya eşya üretimi yapan A.B. Bölgesi dışında yerleşik bir gerçek veya tüzel kişilik, A.B. Bölgesine ihracatını gerçekleştirdiği kimyasal maddelerinin gerekli kayıt yükümlülüklerini kendisi nam ve hesabına gerçekleştirecek olan A.B.’de yerleşik bir Tek Temsilci (OR) atamak zorundadır. İlgili Tek Temsilci, REACH Yönetmeliği’nin Başlık II’sinde tanımlanmış olan ithalatçı kayıt yükümlülüklerinin tamamını karşılamakla yükümlü olacaktır.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ