KAYNAKLAR

A.B.’de eski Kozmetik Direktifi’nin yerini alan bir Yönetmelik yayımlandığı doğru mu, bu A.B.’ye ihracat yapan bir kozmetik firmasını nasıl etkileyecek, yapılması gerekenler nelerdir?

A.B.’de yürürlükte olan 76/768/EC No’lu Kozmetik Direktifi’nin yerini 1223/2009/EC sayılı yeni Kozmetik Yönetmeliği almış bulunmaktadır. Yönetmelik gerekliliklerini tam olarak sağlamak için yapılması gerekenler özetle; A.B.’de yerleşik bir “Sorumlu Kişi” tayini, EN ISO 22716 sayılı “İyi Üretim Uygulamaları” (GMP) standardına uygun üretim şartlarını haiz olunduğunun ispatı/ beyanı, kozmetik güvenlik bilgisi ve kozmetik güvenlik değerlendirmesi şeklinde iki temel bölümden oluşan “Kozmetik Güvenlik Raporu”nun hazırlanması, kozmetik güvenlik raporu ve GMP’ye uygunluk beyanının sorumlu kişi tarafından ürüne ait son partinin piyasaya arzından itibaren 10 yıl boyunca muhafaza edilmesi, her kozmetik ürünün sorumlu kişi tarafından A.B. otoritelerince tanımlanmış olan veri tabanına bildiriminin yapılması ve ürün etiketlerinin yönetmelikle uyumunun sağlanması olarak sayılabilir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ