KAYNAKLAR

GBF/SDS /MSDS hazırlanması hakkında firmalar hangi kriterlere neden dikkat etmelidirler? !

BİR GÜVENLİK BİLGİ FORMUNDA(GBF/SDS/MSDS) ÖNCELİKLE BAKILMASI GEREKEN NOKTALAR:

1) GBF’nun, Türkiye pazarında Türkçe olması yönetmeliğin hükmü olarak bir ZORUNLULUKTUR.

2) GBF, T.C. 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmelidir.
Bu yönetmelik adı veya tarih ve sayısı her sayfanın başında (GBF Kısım I) bulunmalıdır.

3) Bölüm 1’de Türkiye pazarına veren firmanın adı ve iletişim bilgileri olmalıdır. Ayrıca acil durum telefonu ve başvurulacak kişi/birim belirtilmelidir.
4) Bölüm 2’de nihai ürüne ait zararlılıklar ve etiketleme bilgileri açık ifadeleriyle belirtilmelidir. Bu ifadeler yönetmeliğimizde ve eklerinde belirtilen cümleler ile yapılmak ZORUNDADIR.
 
5) Bölüm 3’de nihai ürünün sınıflandırılmasına etki eden ve eşik değeri bulan/geçen zararlı bileşenler belirtilmelidir. Her bileşenin kendilerine has sınıflandırması belirtilmek ZORUNDADIR.
 
6) Bölüm 8’de bileşenlerin ve/veya nihai ürünün İşyeri Maruz Kalma Limitleri varsa belirtilmelidir. Maruz Kalma Limitleri uzun süreli (8 saat) ve kısa süreli (15 dk.) Maruz Kalma durumları için ppm ve/veya mg/m3 cinsinden belirtilmelidir.

7) Bölüm 11’de nihai ürün ve/veya bileşenlerine ait toksik dozlar varsa belirtilmelidir. Gerekli durumlarda hesaplanmış toksik değer belirtilmelidir. Bu toksik dozlar, ağızdan, deriden ve soluma yoluyla Maruz Kalma durumlarında ayrı ayrı belirtilmelidir.
 
8) Bölüm 14’de kimyasal ürüne uygun uluslararası taşımacılık bilgilerinin olması gerekir.
 
9) Bölüm 15’de ürünü veya içindeki bileşenleri ilgilendirendiğer mevzuat uygulamalarından bahsedilir.
 
10) Bölüm 16’da, GBF’de kullanılan tüm kısaltmaların açık ifadeleri verilmelidir.
 
11) Ayrıca İş Güvenliği için GBF üzerindeki diğer bölümler de yüksek önem arz etmekte olup, nihai ürünün zararlılık sınıflandırmasına uygun olarak bilgiler eklenmelidir.
 
12) GBF’nu hazırlayan veya tercüme eden kişinin AKREDİTELİ KURULUŞ tarafından belgelendirilmiş, SERTİFİKALI GBF hazırlayıcısı olması bir ZORUNLULUKTUR.
 
Ayrıca bakınız, GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılım Programının Özellikleri Nelerdir?

İLETİŞİM BİLGİLERİ