BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2013 ŞUBAT AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2013 BİYOSİDAL ÜRÜNLER HARÇLARINI AÇIKLADI.

31 Aralık 2009 tarih ve 27449(4. Mükerrer) sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki, ön başvuru, ruhsatlandırma ve diğer süreçlere ait 2013 yılı harç ücretleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından güncellenmiş ve Sağlık Bakanlığının web sitesi üzerinden duyurusu yapılmıştır.

Harç tutarları için tıklayınız.


İZİNLİ BİYOSİDAL ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye'de İzinli Biyosidal Ürünlerin Listesini 4 Mart 2013 tarihi itibari ile güncellemiş ve web sitesinde yayınlanmıştır.
 
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE HAYVANLAR ÜZERİNDE YAPILAN KOZMETİK  TESTLERİ YASAKLANDI.
 
11 Mart 2012’den itibaren geçerli olmak üzere, Avrupa Birliği’nde hayvanlar üzerinde test edilmiş kozmetikler satılamayacaktır.

Sağlık ve Tüketici politikasından sorumlu AB komisyon üyesi, Tonio Burg, yürürlüğe giren pazarlama yasağı ile Avrupa’nın hayvan haklarına gösterdiği önemi ifade etti. Komisyon, alternatif metotların gelişmesini desteklemeye devam etme ve Avrupa’nın yaklaşımını takip etmek için üçüncü ülkeler ile birlikte bir araya gelme kararı almıştır. Bu durum Tüketici güvenliğinden ödün vermeden, kozmetiklerdeki sorumlu inovasyonun bir örneğine başlamak adına, Avrupa için büyük bir şanstır.

Alternatif metotlar bulmak için süren arayış, henüz mümkün olmayan metotların hayvan testlerinin yerini tamamen almasına kadar devam edecektir. Komisyon alternatif metotlar ile ilgili araştırmalar için, 2007-2011 yılları arasında yaklaşık 238 Milyon Euro sağlamıştır.

2003/15/EC numaralı Direktif, 76/768/EEC numaralı Kozmetik Direktifindeki hayvan testleri ile ilgili hükümleri sunmaktadır. Bu direktif hükümlerine göre, Avrupa Birliği’nde hayvan testleri 2004’den beri kozmetik ürünlerde, 2009’dan beri de kozmetik içerik hammaddelerinde yasaklanmıştır. İnsanlar üzerindeki kompleks etkileri ( tekrarlanan doz toksisitesi, cilt hassaslaştırma dahil olmak üzere, kansirojenite, üreme toksisite ve toksikokinetik) araştırılan testler için 11 Mart 2013 itibari ile uzatılmış olan dönem sona ermiştir.Bu testlerin yapıldığı kozmetik hammaddeler ve kozmetik ürünlerin AB pazarında satılması yasaklanmıştır.
 
Kaynak: ECHA web sitesi için tıklayınız.

AVRUPA KOMİSYONU, 6.GÜNCELLEME KAPSAMINDAKİ 22 HAMMADDENİN SINIFLANDIRMA VE ETİKETLEMESİNDEKİ GÜNCELLEMELERE DAİR  RAPOR YAYINLANDI.
 
Avrupa Komisyonu, REACH ve CLP İlgili Otoriteler Kurulu (CARACAL) CLP yönetmeliğinin 6. Teknik Adaptasyonu kapsamında, 22 hammaddenin sınıflandırma ve etiketlemesindeki güncellemelere dair taslak önerisini yayımladı.

REACH ve CLP süreci devam ederken, Avrupa Komisyonu 12. toplantısına ait güncelleme taslağı (6.ATP) yayımlamıştır. 4 ekten oluşan rapora göre ilk 2 ek CLP sınıflandırma ve etiketleme hükümleri kapsamında hammaddelerin belirlenen yeni sınıflandırmalarını (CLP/GHS olarak) içermektedir. 3. ve 4. ekler ise DSD sınıflandırma ve etiketleme hükümleri kapsamında belirlenen yeni sınıflandırmalarını (R ibareleri ile)içermektedir.
 
İlgili CLP 6. Teknik Adaptasyonu güncelleme taslağına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ