BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2013 MART AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

23 Mayıs 2005 Tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin 
Ek II’sinde yer alan “Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddelerin Listesi” aşağıda belirtilen şekilde güncellenmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

İlgili Değişiklik Yönetmeliği için tıklayınız

Kozmetik Yönetmeliğine dair  daha önceki değişikliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
 
Kozmetik Yönetmeliği için tıklayınız.
Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- I için tıklayınız.
Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-II için tıklayınız.
Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-III için tıklayınız.
 
2013 YILI ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDAKİ İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.
 
2871 Sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki idari para cezaları, her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından güncellenmektedir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, 16 Ocak 2013 tarihli, 28530 Sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır ve Kanun kapsamındaki idari cezalar için, 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile ilgili Tebliğdeki miktarlar uygulanacaktır.

Aşağıda yer alan linklerden ilgili Tebliğe ulaşabilirsiniz
 
*2013 Yılı İdari Para Cezaları için tıklayınız.
 
*2872 Sayılı Çevre Kanununca Verilecek Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 2013-1 için tıklayınız.
 
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALATI VE KULLANIMINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI.
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı 30 Aralık 2012 tarih ve 28513 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği yayımlamıştır. Bir diğer adlandırmasıyla bu tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/6 olarak geçmektedir. 

Tebliğin amacı ve bu tebliğ uyarınca 21 Ocak 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayımladığı 2013/1 Genelgede de atıfta bulunulduğu üzere OTİM olarak tabir edilen Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatını ve yurtiçindeki kullanımını Kontrol Belgesi ve bildirime tabi tutmaktadır. Verilmekte olan Kontrol belgelerinin süresi düzenlendiği tarihten takvim yılının sonuna kadar geçerlidir ve bu süre değiştirilemez. Bu tebliğde geçen İthalatçı kayıt belgesinin ise geçerlilik süresi 3 yıldır.

Bildirim işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevcut Çevre Bilgi Sistemine eklenecek bir modülle yapılacak olup, henüz hesabı olmayan firmaların yeni bir hesap açtırması mevcut hesabı olan firmalarında OTİM Takip Programını sistemlerine eklemeleri gerekmektedir.

2013/6 Ürün Güvenliği ve Denetimi adı altındaki bu tebliğin EK I’de kontrole tabi Ozon Tabakasını İnceltici Maddelerin(OTİM) GTİP bazında bir listesi verilmiş,  EK II ‘de ise  Serbest dolaşımı ve ithalatı tamamen yasaklanmış olan maddelerin listesi verilmiştir.
 
*Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında tutlan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği-2013-6 için tıklayınız.
 
*Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı-21.01.2013 için tıklayınız.
 
*Ozon Tabakasını İncelten MAddelerin İthalatına İlişkin Tebliği-2013-14 için tıklayınız.
 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ