KAYNAKLAR

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/SDS/GBF) Hazırlama

GBF’nu hazırlayan veya tercüme eden kişinin AKREDİTELİ KURULUŞ tarafından belgelendirilmiş, SERTİFİKALI GBF hazırlayıcısı olması bir ZORUNLULUKTUR.


MSDS (GBF-Güvenlik Bilgi Formu) hazırlamak için sadece sertifika sahibi olmak da yeterli olmayabilir. Çünkü GBF hazırlamak aynı zamanda derin bir tecrübe, bilgi birikimi ve diğer ilgili yasal düzenlemelere de hakim olmayı gerektirir. 
Ayrıca, GBF hazırlamanın bir önceki basamağı olan madde ya da karışımın zararlılık tespiti ve hesaplamaların yapılması, en kritik safhadır. Dolayısıyla, 28848 sayılı” Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve eklerine hakim olmak, buradaki bilgileri kullanabilmek bir GBF hazırlayıcısını alanında uzman yapan özelliği olacaktır.


Bu sebeple, GBF'lerinizin hazırlanması için başvurduğunuz kişinin bilgi birikimini ve tecrübesini mutlaka sorgulayınız.
CRAD, 40 ülkenin resmi dilinde, ülkelerin kendine has yasal düzenlemelerine uygun olarak GBFlerinizi hazırlar ve kısa sürede sizlere teslim eder.


Ayrıca bakınız, Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği Uyum Hizmetleri
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ