KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/SDS/GBF) Hazırlama Eğitimi

GBF hazırlayıcısı sınavına girmek için eğitim alma şartı yoktur. Ancak, alanında deneyimli bir eğitmenden eğitim almak sınav başarı oranını arttırdığı gibi mesleki yaşam boyunca kullanılacak değerli bilgilere sahip olmayı da sağlar.

CRAD alanında uzman eğitmenleri, kendine has yöntem ve materyaller ile olabilecek en verimli eğitimi sizlere sunmaktadır. CRAD eğitimleri 3 gün sürmekte olup, teorik kısım eğitim zamanının 1/3’ünü, uygulama ise 2/3’ünü almaktadır. 

CRAD’ın GBF hazırlayıcısı eğitimine katılanlar sadece sertifika sahibi olmakla kalmaz, eğitimde öğrendikleri bilgileri iş yaşamında uygulayabilirler. 

Ayrıca bakınız, CRAD’ın güncel GBF hazırlayıcısı eğitimleri
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ