BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2013 HAZİRAN AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

REACH MEVZUATI KAPSAMINDA 2923 KİMYASAL DAHA KAYIT EDİLDİ.

REACH mevzuatı gereğince Avrupa Birliği’nde yıllık 100-1000 ton aralığında piyasaya arz edilen kimyasal maddelerin kayıtlarının tamamlanması için son başvuru tarihi olan 31 Mayıs 2013’ü geçtiğimiz bugünlerde, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından kayıtlarla ilgili son rakamlar açıklandı. REACH mevzuatının 2. son kayıt tarihinde ECHA’ya 3215 firma tarafından, 9084 kayıt dosyası girişi yapıldı. ECHA tüm dosyaların incelenmesinin ardından, başarılı kayıtlar ve kayıt dosyası teslim edilmiş maddelerle ilgili son rakamların, Eylül’den önce hazır olacağını duyurdu.


REACH kapsamında 2013 Mayıs ayındaki son kayıt tarihine kadar ECHA’ya 2923 madde kayıt edildi. Ayrıca, bir önceki son kayıt tarihi olan 2010 yılında kayıt edilen 696 maddenin birleşik kayıtlarına yeni firmalar da eklendi. Bu tonaj aralığında ki çok tehlikeli maddelerin kayıtları zaten 1 Aralık 2010’daki son kayıt tarihinde tamamlanmıştı.


REACH Mevzuatının 2008 yılındaki uygulama başlangıcından itibaren toplamda 6598 madde kayıt edildi. Ayrıca mevzuatın bir sonraki ve son dönüm noktası ise AB’de yıllık 1 ton üzerinde piyasaya arz edilen maddelerin kayıt tarihi olan 31 Mayıs 2018 olacaktır.


REACH Mevzuatının amacı kimyasalların güvenli kullanımı sırasında, endüstrinin rekabetçi ve yenilikçi ortamını göz ardı etmeden insan sağlığının ve çevrenin korunmasının gelişimini sağlamaktır.


31 Mayıs 2013 tarihine kadar kayıt edilmiş maddelerin tam listesine ulaşmak için tıklayınız.


A.B. BİYOSİDAL ÜRÜNLER TÜZÜĞÜ’NDE HATALARI DÜZELTME NİYETİ İLE DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ SUNULDU.


A.B. Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde, AB komisyonu tarafından, ürünlerin piyasaya sunumunda istenmeden gerçekleşebilecek sorunları önlemek amacı ile değişiklikler için bir öneri sunulmuştur. Taslak yönetmeliğin Konsey ve Avrupa Parlementosu arasındaki ortak kararlar prosedürleri ile ilgili olarak verimli bir şekilde uygulanması ve yıl sonu itibari ile kabul edilmesi beklenmektedir.


Bu öneride, biyosidal aktif madde ile muamele görmüş ürünlerin, aktif madde destekleyicilerinin, yeni ve mevcut aktif maddenin her ikisini birden bulunduran ürünlerin ve verilerin koruma sürecinin durumları ele alınmıştır.


Değişiklik önergesine ulaşmak için tıklayınız.


AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI (ECHA) TARAFINDAN ‘KULLANIMI İZNE TABİ YASAKLI MADDELER LİSTESİ’NE 8 YENİ MADDE EKLENMİŞTİR.


Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından ‘Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesine’ (Authorisation List)18 Nisan 2013 tarihinde 8 adet yeni madde eklenmiştir. REACH (1907/2006 EC) Yönetmeliği’nin Ek- XIV’inde bulunan güncel listede 22 adet madde bulunmaktadır.


Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesini aşağıda bulabilirsiniz:

 

Sıra
 No
Madde AdıEC NoCAS NoBitiş TarihiSon Başvuru TarihiMuafiyet Kategorisi
1Ammonium dichromate232-143-17789-09-521.09.201721.03.2016 
2Potassium chromate232-140-57789-00-621.09.201721.03.2016 
3Acids generated from chromium trioxide and their oligomers
Group containing: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid
231-801-5
236-881-5
7738-94-5
13530-68-2
21.09.201721.03.2016 
4
521.09.201721.03.2016 
6Chroöium trioxide215-607-81333-82-021.09.201721.03.2016 
7Potassium dichromate231-906-67778-50-921.09.201721.03.2016 
8Sodium chromate231-889-57775-11-321.09.201721.03.2016 
9Sodium dichromate234-190-37789-12-0
10588-01-9
21.09.201721.03.2016 
10Trichloroethylene201-167-479-01-621.04.201621.10.2014 
11Hexabromocyclododecane (HBCDD), alpha-hexabromocyclododecane, beta-hexabromocyclododecane, gamma-hexabromocyclododecane221-695-9
247-148-4
3194-55-6
25637-99-4
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8
21.08.201521.02.2014 
122,4 – Dinitrotoluene (2,4-DNT)204-450-0121-14-221.08.201521.02.2014 
13Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP)204-118-5115-96-821.08.201521.02.2014 
14Diarsenic pentaoxide215-116-91303-28-221.05.201521.11.2013 
15Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)215-693-71344-37-221.05.201521.11.2013 
16Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)235-759-912656-85-821.05.201521.11.2013 
17Diarsenic trioxide215-481-41327-53-321.05.201521.11.2013 
18Lead chromate231-846-07758-97-621.05.201521.11.2013 
19Benzyl butyl phthalate (BBP)201-622-785-68-721.02.201521.08.2013Yönetmelik (EC) No 726/2004, Direktif 2001/82/EC, ve/veya Direktif 2001/83/EC kapsamında Tıbbi Ürünlerin Doğrudan paketlenmesi ile kullanımları.
20Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)204-211-0117-81-721.02.201521.08.2013Yönetmelik (EC) No 726/2004, Direktif 2001/82/EC, ve/veya Direktif 2001/83/EC kapsamında Tıbbi Ürünlerin Doğrudan paketlenmesi ile kullanımları.
21Dibutyl phthalate (DBP)201-557-484-74-221.02.201521.08.2013Yönetmelik (EC) No 726/2004, Direktif 2001/82/EC, ve/veya Direktif 2001/83/EC kapsamında Tıbbi Ürünlerin Doğrudan paketlenmesi ile kullanımları.
22Diisobutyl phthalate (DIBP)201-553-284-69-521.02.201521.08.2013 

 

AVRUPA KOMİSYONU, (EC) No 1272/2008 CLP YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA, 4. GÜNCELLEMESİNİ YAYINLADI.

Avrupa Komisyonu, EC) No 1272/2008 CLP yönetmeliği kapsamında, son güncellemesi olan 4.ATP’yi Resmi Gazetesi’nde 8 Mayıs 2013 tarihinde yayınladı. 4.ATP’de belirlediğimiz temel tespitler şunlardır;


* Metallere aşındırıcı olarak sınıflandırılmış, fakat cilt/göz aşındırıcılığı olmayan maddeler/karışımlar için sınıflandırma değerlendirmesi yapılmıştır.


*Alevlenebilen gazlarla ilgili olarak, yeni bir tanımlama getirilerek, ifadeler genişletilmiş ve yeni sınıflandırma kriterleri belirlenmiştir.


*Alevlenebilen gazların, kararlı ve karasız yapıları GHS kıstasları çerçevesinde karşılaştırılmıştır.

*Aerosollerin alevlenirlik kıstasları şemalar üzerinde kategorilere ayrılarak sınıflandırma sonuçları ve piktogram gerekliliği tespiti sağlanmıştır. Ayrıca Arosollerin(sprey, köpük) sınıflandırma kriterleri ve etiketleme elementleri detaylandırılmıştır.


*Akut toksisite, Cilt tahrişi/aşındırıcılığı, solunum/cilt hassasiyeti ile ilgili detaylı CLP etiket bilgilerine de ulaşılabilmektedir.


*Germ hücre mutajenitesi, kanserojenite, üremeye toksisite ve Belirli Hedef Organ Toksisitesi(STOT) başlığı altında, sınıflandırma sembolleri, tehlike ve önlem ibareleri verilmiştir.


İlgili kaynak için tıklayınız.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ