BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2013 TEMMUZ AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

HIRVATİSTAN'A İHRACATI BULUNAN FİRMALARIN DİKKATİNE!!!

1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Avrupa Birliği’ne tam katılımı gerçekleşmiş olan Hırvatistan, bu katılımın doğal bir gereği olarak A.B. kimyasallar mevzuatı olan REACH ve CLP mevzuatlarına tabi olmuştur. Bu nedenle daha önce yaptığınız REACH mevzuatı ile ilgili ön kayıtlarınız veya CLP bildirimlerinizde Hırvatistan’a olan ihracatlarınızdaki tonajları da dikkate alarak tonajlarınızı güncellemeniz de veya sadece Hırvatistan ‘a yapmakta olduğunuz ihracata dair maddeler söz konusu ise, bunlarla ilgili gerekli ön kayıtları ve CLP bildirimleri yapmanız Hırvatistan’a yapacağınız ihracatların devamı açısından önem taşımaktadır. 

Yeni katılımın bir gereği olarak diğer A.B. üyesi ülkeler için hali hazırda uygulanan ön kayıt ve kayıt tarihleri ile Hırvatistan için verilen ek süre ve tarihler aşağıda tablo olarak sunulmuştur. 
 

Tonaj bandı ve Sınıflandırma
A.B. Üye ülkeler
Hırvatistan
≥1000 Mta- Tüm sınıflandırmalar
1 Aralık 2010
1 Temmuz 2014
≥1 mta CMR Cat1,2
1 Aralık 2010
1 Temmuz 2014
≥100 mta N;R50/53
1 Aralık 2010
1 Temmuz 2014
100-1000 mta-Tüm sınıflandırmalar
31 Mayıs 2013
1 Temmuz 2014
1-100 mta- Tüm sınıflandırmalar
31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2018
REACH Ön Kayıt süresi
30 Kasım 2008
1 Temmuz 2013 - 1 Ocak 2014
CLP Bildirimi ( piyasada olan madde)
2 Ocak 2011
1 Ağustos 2013
CLP Bildirimi ( yeni ihraç edilen madde)
Piyasaya sürülmesinden itibaren 30 gün
Piyasaya sürülmesinden itibaren 30 gün
 
AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI (ECHA) KULLANIMI İZNE TABİ YASAKLI MADDELER LİSTESİ’NE ADAY MADDELER OLAN ÇOK YÜKSEK DERECEDE KAYGI VEREN (SVHC) MADDELER LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ.

ECHA’nın Üye Ülkeler Komitesi (MSC) oy birliği ile 6 yeni maddenin ‘SVHC’ madde olarak tanımlanması konusunu onayladı. Bu yeni 6 madde Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi’ne aday olarak eklendi.


Bu son düzenleme sonrasında Aday Liste’de yer alan toplam madde sayısı 144 olmuştur. REACH Yönetmeliği tarafından öngörüldüğü üzere, bu maddelerin ileride “Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi” ne (REACH - Ek XIV) dahil edilip edilmeyeceğine dair özel bir prosedür takip edilecektir.


20 Haziran 2013 tarihinde aday listeye eklenen maddeler aşağıda bulunmaktadır;

S:NoMadde AdıEC NoCAS NoEklenme
Tarihi
Eklenme Nedeni
14-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

[substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof]
--20.06.2013Çevreye olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57f)
2Dipentyl phthalate (DPP)205-017-9131-18-020.06.2013Üreme için toksik (Madde 57c)
3Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA)206-397-9335-67-120.06.2013Üreme için toksik 
(Madde 57c) 
PBT (Madde 57 d)
4Cadmium oxide215-146-21306-19-020.06.2013Kanserojen (Madde 57a); İnsan sağlığı üzerinde olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57 f)
5Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO)223-320-43825-26-120.06.2013Üreme için toksik 
(Madde 57c) 
PBT (Madde 57 d)
6Cadmium231-152-87440-43-920.06.2013Kanserojen (Madde 57a); İnsan sağlığı üzerinde olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57 f)
 

 

*SVHC maddelerin tüm listesine ulaşmak için tıklayınız.


*
Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) Aday Liste’de güncelleme yapıldığına dair 20.06.2013 tarihli haberin orijinali ve en son eklenen 6 maddenin listesi ulaşmak için tıklayınız.


*
Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddelerin tüm listesi için tıklayınız.


A.B. PAZARINA KOZMETİK ÜRÜN İHRACATINIZ AKSAMASIN !!


Türkiye’den AB pazarına kozmetik ürün ihracatı yapan firmalar, halihazırda AB piyasasındaki her kozmetik ürün için Avrupa Birliği'nde bir “Sorumlu Kişi-Responsible Person” atamakla ve Kozmetik Ürün Bildirim Portalına (CPNP) 11 Temmuz 2013'e kadar bildirim yapmakla yükümlüdür.

A.B. pazarına kozmetik ürün ihracatınızın aksamaması için yapılması gereken işlemler;

• Üretim tesisiniz GMP 22716/2007 sertifikalı olmalıdır.
• Her kozmetik ürününüz için AB yerleşik gerçek veya tüzel kişi, “sorumlu kişi” olarak belirlenmelidir.
• Kozmetik Ürün Bildirim Portalına (CPNP) bildirim yapılmalıdır.
• Ürün Bilgi Dosyası (PIF) hazırlanmalıdır.
• Kozmetik Ürün Güvenlik Raporu hazırlanmalıdır.
• Kozmetik ürün etiketleri sorumlu kişinin de belirtildiği, hükümlere uygun yeni haline getirilmelidir.


Kozmetik ürünleriniz ile ilgili olarak belirtilen hizmetlerin danışmanlığı için CRAD ekibi ile temas sağlayabilirsiniz.


İlgili Yönetmelik için tıklayınız.


MARUZİYET SENARYOLARINIZ HAZIR MI?


Bir kimyasal madde, 10 ton ve üzerinde A.B. pazarında üretiliyor veya A.B. pazarına satılıyorsa, tehlikeli veya PBT / vPvB olarak sınıflandırılıyorsa, REACH mevzuatının bir gereği olarak bu kimyasal madde için maruziyet senaryoları hazırlanması gerekir.


Bu maruziyet senaryoları, kimyasala ait Güvenlik Bilgi Formunun (SDS) sonuna eklenerek, kimyasal maddenin alıcısına elektronik olarak sunulmalıdır.


*E-SDS (Extended SDS) Nedir? cevabı için tıklayınız.

*Maruziyet senaryosu nedir? cevabı için tıklayınız.

*Maruziyet senaryolu SDS’i kimler hazırlamakla yükümlüdür? cevabı için tıklayınız.

*Maruziyet senaryolu SDS’in amacı nedir? cevabı için tıklayınız.

*Maruziyet senaryolu SDS nasıl hazırlanır? cevabı için tıklayınız.

*Maruziyet senaryolu SDS niçin önemlidir? cevabı için tıklayınız.
 

Maruziyet senaryolu SDS’inizin hazırlanması için CRAD ile temasa geçebilirsiniz.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ