SEA Yönetmeliği - Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği Uyum Hizmetleri

“SEA Yönetmeliği - Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği, T.C.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 11 Aralık 2013 tarihinde 28848(Mükerrer) sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


Bu yönetmelik ile hedeflenen amaç; AB’nin 1272/2008 sayılı CLP Yönetmeliği ile uyumlaştırılmasını ve piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasını, etiketlenmesini ve ambalajlanmasını sağlamaktır.


Türkiye’de kimyasal sınıflandırma ve etiketleme kriterlerini AB ile uyumlaştırılması ve Birleşmiş Milletlerin GHS sistemine geçişin ilk adımı olarak da büyük öneme sahiptir.


SEA Yönetmeliği Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan güncellemeler ile sürekli gelişmekte ve güncellenmektedir. Türkiye’deki ilgili resmi kurum tarafından resmi gazetede bu gelişmeler yayınlanarak kimya endüstrisinin uygulaması yasal bir zorunluluk haline getirilmektedir.


SEA Yönetmeliği  kapsamında, kimyasal imalatçıları ve ithalatçılarının yükümlülüklerini kısaca şöyle sıralayabiliriz;

  • Türkiye’nin Sınıflandırma ve Etiketleme envanterine bildirimde bulunmak. Tek başlarına madde olarak ya da bir karışım içinde piyasaya arz edilen maddeler için bildirim yapılması gerekmektedir. 
  • Bildirimler Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) isimli elektronik portal üzerinden yapılmaktadır.
  •  Kendi başlarına ya da bir karışım içinde piyasaya arz edilen maddelerin, ithalat veya üretim tarihinin ilk gününden itibaren 1 ay içinde KKS’den bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.
  • Birçok ithalatçımızın, ithal ettikleri kimyasal ürünlere dair bildirim yapma yükümlülüğünde bulundukları bilgileri yurt dışı tedarikçilerinden edinme konusunda sorun yaşamaktadır. Yurt dışı firmaların Türkiye’de atayacakları Yasal Temsilcileri vasıtası ile İthalatçılar adına bildirimde bulunması imkanı sağlanmıştır.

 
SEA Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerinize uyum için CRAD firmanıza şunları sağlamaktadır;

  • Ürünlerinizin SEA’ya uygun sınıflandırılması,
  • Ürünlerinizin SEA’ya uygun etiketlenmesi,
  • GBF/SDS/MSDS' lerinizin SEA’ya uygun hazırlanması,
  • Sınıflandırma & Etiketleme envanterine bildirim yapılması,
  • Tedarikçileriniz tarafından atanmış temsilci olarak adınıza bildirimlerin yapılması


Kurulduğu günden günümüze, Türk Kimya Endüstrisine iç ve dış mevzuat uyumu konusunda üstün destek hizmetleri sunan CRAD, SEA Yönetmeliği uyumunuz için de hizmetindedir.
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ