BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2014 OCAK AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, 30 Aralık 2013 tarihli 28867 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır ve Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yürütülmektedir.


Yönetmelik ile tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için yapılması gerekenler belirlenmektedir.


İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu kapsamda, tehlikeli maddeler bulunduran veya bulunduracak olan işletmeciler eğer faaliyet halinde ise Yönetmelik yayım tarihinden itibaren; yeni faaliyete geçecek ise faaliyete geçmeden önce bildirimlerini tamamlamak durumundadırlar.


Bildirimlerini gerçekleştiren ve alt seviyeli olarak belirlenen kuruluşların, Büyük Kaza Önleme Politikalarını hazırlayarak bildirim sistemine yüklemeleri ve aynı zamanda aslını bünyelerinde muhafaza etmeleri gerekmektedir. İşletmeciler bu sorumluluklarını, 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

Bildirimlerini gerçekleştiren ve üst seviyeli olarak belirlenen kuruluşların, Güvenlik Raporu ve Dahili Acil Duru Planlarını hazırlayarak ilgili Bakanlıklara göndermekle sorumludurlar. İşletmeciler bu sorumluluklarını, 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile gerçekleştirmekle yükümlüdürler.


Bu Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla kantitatif metotlarla risk değerlendirmesi yapılır. İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansının yönetmelikte belirlenen seviye ve daha altına indirmekle sorumludur. İşlemeciler bu sorumluluklarını 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile gerçekleştirmekle yükümlüdürler.


18 Ağustos 2010 tarihli, 27676 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır bu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmiş olan bildirimler geçerliliğini korumaktadır.

İlgili Yönetmelik için tıklayınız.


AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI (ECHA) ÇOK YÜKSEK DERECEDE KAYGI VEREN (SVHC) MADDELER LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ.


ECHA’nın Üye Ülkeler Komitesi (MSC) oy birliği ile 7 yeni maddenin ‘SVHC’ madde olarak tanımlanması konusunu onayladı. Bu yeni 7 madde Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi’ne aday olarak eklendi.


Bu son düzenleme sonrasında Aday Liste’de yer alan toplam madde sayısı 151 olmuştur. REACH Yönetmeliği tarafından öngörüldüğü üzere, bu maddelerin ileride “Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi” ne (REACH - Ek XIV) dahil edilip edilmeyeceğine dair özel bir prosedür takip edilecektir.


16 Aralık 2013 tarihinde aday listeye eklenen maddeler aşağıda bulunmaktadır;

S:NoMadde AdıEC NoCAS NoEklenme
 Tarihi
Eklenme Nedeni
1Dihexyl phthalate201-559-584-75-316.12.2013 Üreme için toksik (Madde 57c)
2Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)202-506-996-45-716.12.2013 Üreme için toksik (Madde 57c)
3Lead di(acetate)206-104-4301-04-216.12.2013 Üreme için toksik (Madde 57c)
4Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28)209-358-4573-58-016.12.2013Kanserojen (Madde 57a)
5Cadmium sulphide215-147-81306-23-616.12.2013Kanserojen (Madde 57a); İnsan sağlığı üzerinde olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57 f)
6Disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (C.I. Direct Black 38)217-710-31937-37-716.12.2013Kanserojen (Madde 57a)
7Trixylyl phosphate246-677-825155-23-116.12.2013 Üreme için toksik (Madde 57c)
 

İlgili SVHC toplam madde listesine ulaşmak için tıklayınız.

İlgili ECHA web sitesi için tıklayınız.


ECHA BİYOSİDAL ÜRÜNLERE DAİR YENİ BİR REHBER DOKÜMAN YAYIMLADI.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) için insan sağlığı risk değerlendirmesine dair yeni bir doküman yayımladı.


Rehber, REACH uygulaması için geliştirilen zararlılık değerlendirmesini içeren Teknik Kılavuzun ve CLP Yönetmeliğine dair rehberin yanı sıra Biyosidal Ürünler Direktifi kapsamında rehber için teknik notlardaki unsurlar dikkate alınarak, ECHA ve Üye Devletlerin yetkilileri tarafından geliştirilmiştir.


Rehber, zararlılık ve maruziyet değerlendirmesinin nasıl gerçekleştirileceğine ve aktif maddeler ve ürünler için insan sağlığı risk değerlendirmesi hususunda risk karakterizasyonunun nasıl yapılacağına dair teknik bilgi sağlamaktadır.


Bu rehber, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği için yeni biyositler rehber yapısının bir parçasını oluşturacaktır. Diğer B Kısmı için rehber dokümanlarının, 2014 yılında yayımlanması düşünülmektedir, geliştirilme aşamasındadır.


İlgili web site haberi için tıklayınız.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ