BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2014 ARALIK AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.
28848 Sayılı Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Yönetmeliği’nin 11.12.2013 tarihinde yayımlanmasını takiben, yeni sınıflandırmaların Güvenlik Bilgi Formlarında (GBF/SDS/MSDS) nasıl ve hangi bölümde yer alacağına dair 27092 sayılı Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliğinin güncellenmesi beklenmekteydi. Taslak yönetmeliğin hakkında görüş alınmak üzere yayımlanmasının üzerinden uzunca bir süre geçti. Ve sonunda beklenen, 29204 sayılı ‘’Zararlı Maddelere ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formaları Hakkında Yönetmelik’’ 13 Aralık 2014 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Avrupa Birliği’nde Güvenlik Bilgi Formları(GBF/SDS/MSDS) hali hazırda yürürlükte olan REACH Mevzuatının revize edilmiş Ek-II’si olan 453/2010 EC sayılı yönetmelik esasları dikkate alınarak hazırlanmakta. Ülkemizde de bu yönetmelik esasları maruziyet senaryoları hariç, 29204 sayılı ‘’Zararlı Maddelere ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formaları Hakkında Yönetmelik’’ ile hayata geçirilmiş oldu.


Yeni Yönetmeliğin kritik noktaları ve kapsamı aşağıda bilginize sunulmuştur;

* Yeni Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği uyarınca, bir GBF/SDS/MSDS 16 başlığın yanı sıra yönetmelikte belirtilen 48 alt başlığı da içermelidir.


* Güvenlik Bilgi Formunun hazırlayıcısının iletişim bilgileri, yeterlilik belge tarihi ve numarası 16. bölüme yazılmalıdır.


* Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısı TÜRKAK’tan akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşundan sertifikalı olmalıdır.


* Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. Sınava ve belgelendirmeye yönelik detaylar bu yönetmelikte belirtilmiştir.


* Piyasaya arz edilen madde veya karışımın Güvenlik Bilgi Formları, tedarikçi tarafından Çevre Şehircilik Bakanlığının Online Çevre Bilgi Sistemi içerisindeki ilgili bölüm kullanılarak bildirilmelidir.


* Eski Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği olan 26 Aralık 2008 Tarihli 27092 sayılı ‘’Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’’ 1 Haziran 2016 tarihinde tamamen yürürlükten kalkmış olacaktır.


* 29204 sayılı yeni Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibariyle Güvenlik Bilgi Formu hazırlama yeterlilik belgesine sahip olan kişiler belgenin geçerlilik süresi sona erene kadar, 26 Aralık 2008 tarihli (27092 sayılı) ‘’Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine göre Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilirler.

* 29204 sayılı yeni GBF Yönetmeliğine göre hazırlanan Güvenlik Bilgi Formlarında, 26 Aralık 2008 Tarihli (27092 sayılı) ‘’Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanmaz.


Maddeler ve Karışımlar için 26 Aralık 2008 (27092 sayılı) yönetmeliğe göre GBF hazırlanmasının son tarihleri:

Güvenlik Bilgi Formları;

** Maddeler için 1/6/2015 tarihine,
** Karışımlar için 1/6/2016 tarihine kadar


* 26 Aralık 2008 Tarihli ve 27092 mükerrer Sayılı ‘’Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğine’’ göre hazırlanabilir.


* 29204 sayılı Güvenlik bilgi Formu Yönetmeliğine göre hazırlanan GBF’lerin, “Zararlılık Tanımlanması” başlığında sınıflandırma ve “Bileşim/İçindekiler Hakkında Bilgi” başlığında bileşim ile ilgili etiket bilgileri; maddeler için 1/6/2015 tarihine, karışımlar için 1/6/2016 tarihine kadar ‘’26 Aralık 2008 (27092 sayılı) Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe’’ göre de verilir.


Yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin özet bilgilerine dayanarak, yayımından itibaren 6 aydan kısa bir süre zarfında hali hazırda sertifika sahibi olan Güvenlik Bilgi Formu uzmanlarının yeniden belgelendirilmesi, maddelerin sınıflandırmalarının hesaplanması ve GBF ve etiketlemelerinin yeniden hazırlanması, bununla beraber Bakanlığa güncellenen Güvenlik Bilgi Formlarının bildirimlerinin yapılmasının kolay olmayacağının ve hatta imkânsıza yakın derecede olduğunun altını çizmek isteriz.


CRAD ekibi olarak Kimya Endüstrimize kolaylıklar dileriz.


İlgili Yönetmelik için lütfen tıklayınız... 

 

ECHA, ÇOK YÜKSEK DERECEDE KAYGI VEREN (SVHC) MADDELER LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ.
ECHA 17 Aralık 2014 tarihinde 6 yeni maddenin Yüksek Derecede Kaygı Veren(SVHC) aday listesine eklendiğini, 1 maddenin ise aday liste kaydındaki girişini güncellediğini duyurmuştur.


Aday listeye yeni eklenen 6 madde için, 6 aylık ECHA’a bildirim süreci de böylece başlamış oldu. Listeye daha önce 28 Ekim 2008 tarihinde girmiş olan Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) daha önce üreme toksik özellikleri nedeniyle listeye girmişken, bugün listedeki kaydı ayrıca çevreye verebileceği zararlılıklarla ilgili olarak güncellenmiştir.


6 yeni maddenin eklenmesi ile birlikte SVHC Aday Liste de yer alan toplam madde sayısı 161 olmuştur.

İlgili SVHC toplam madde listesine ulaşmak için tıklayınız.


İlgili ECHA web sitesi için tıklayınız.


17.12.2014 tarihinde aday listeye eklenen 6 madde aşağıda bulunmaktadır;

Sıra
No
Madde AdıEC NoCAS NoEklenme
 Tarihi
Eklenme Nedeni
1Cadmium fluoride232-222-07790-79-617.12.2014Kanserojen (Madde 57a)
Mutajen (Madde 57b)
Üreme için toksik  (Madde 57c)
İnsan sağlığı üzerinde olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57 f)
2Cadmium sulphate233-331-610124-36-4; 31119-53-617.12.2014 Kanserojen (Madde 57a)
Mutajen (Madde 57b)
Üreme için toksik  (Madde 57c)
İnsan sağlığı üzerinde olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57 f)
32-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)223-346-63846-71-717.12.2014PBT  (Madde 57d)
vPvB (Madde 57e)
42-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)247-384-825973-55-117.12.2014PBT  (Madde 57d)
vPvB (Madde 57e)
52-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)239-622-415571-58-117.12.2014Üreme için toksik  (Madde 57c)
6reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)--17.12.2014Üreme için toksik  (Madde 57c)
 
 Güncellenen madde ise;

Sıra
No
Madde AdıEC NoCAS NoEklenme
 Tarihi
Eklenme Nedeni
1Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)204-211-0117-81-728.10.2008/ 17.12.2014 Üreme için toksik / Çevre üzerinde olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57 f)
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ