MEVZUAT

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, 24 Ekim 2013 Tarihli ve 28801 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Yönetmeliğin amacı; tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların,
yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlşkin Avrupa Anlaşması gereğince, 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren uygulanan ADR kitaplarının TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak linklerden ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ