Güvenlik Bilgi Formunu Doğru Okuyabilme/Anlama Eğitimi

Güvenlik Bilgi Formları (GBF), TÜRKAK tarafından konusunda akredite olmuş bir kuruluş tarafından sertifikalandırılmış kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Düzenlenen sınav sonucunda 70 puan ve üzeri alan kişilere GBF Hazırlayıcısı sertifikası akredite kuruluşlar tarafından verilmektedir.

Firmaların” Ar&Ge, depolama, nakliye” gibi farklı bölümlerinde çalışan kişiler GBF hazırlamayabileceği için GBF Hazırlayıcısı olması zorunlu olmamakla beraber, ellerine ulaşan çok sayıda GBF olabilmekte ve bu sayede pek çok kimyasala maruz kalma ihtimali doğmaktadır. Ayrıca bu kişiler ellerine ulaşan bu GBFlerdeki bilgilerden faydalanarak “kimyasal envanter oluşturma, doğru depolama, doğru kişisel koruyucu donanım seçme, doğru ilk yardım müdahalesi yapma” gibi pek çok konuda kendi şirket içi işlerini yürütmektedirler. Dolayısıyla çalışanların GBF'leri doğru anlayabilmesi ve okuyabilmesi konusunda yeterli yetkinlikte olması, işlerini verimli ve güvenli yapabilmeleri için önem arz etmektedir.

Güvenlik Bilgi Formunu Doğru Okuyabilme/Anlama Eğitiminde amaç, şirket içi çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda bir GBF’nin hangi bölümüne bakmaları gerektiği öğretmek, GBFlerin yeterli nitelikte olup olmadığını tespit edebilmelerini sağlamak ve şirket içinde iş güvenliğini ve işçi sağlığına ait önlemleri üst seviyeye ulaştırmak temel prensiptir.

Eğitim süresi: 4-5 saat

Eğitimler CRAD’ın konforlu ve eğitime uygun eğitim salonunda veya firmanızda düzenlenebilmektedir.


Detaylar için CRAD Uzman Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ