Güvenlik Bilgi Formunu Doğru Okuyabilme/Anlama Eğitimi

Güvenlik Bilgi Formları (GBF, SDS, eski adıyla MSDS), TÜRKAK tarafından konusunda akredite olmuş bir kuruluş tarafından sertifikalandırılmış Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanmaktadır. Düzenlenen sınav sonucunda 70 puan ve üzeri alan kişilere KDU sertifikası, akredite kuruluşlar tarafından verilmektedir.


Firmaların” Ar&Ge, kalite, depolama, nakliye” gibi farklı bölümlerinde çalışan kişilerin karşısına çıkan çok sayıda kimyasala maruz kalma ihtimali doğmaktadır. İnsan sağlığı ve çevre zararlılıklarından korunmak, önlem alabilmek için GBF’nin doğru ve net anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca bu kişiler, ellerine ulaşan bu GBFlerdeki bilgilerden faydalanarak “kimyasal envanter oluşturma, doğru depolama, doğru kişisel koruyucu donanım seçme, doğru ilk yardım müdahalesi yapma” gibi daha pek çok konuda kendi şirket içi işlerini yürütmektedirler. Dolayısıyla, çalışanların GBF'leri doğru anlayabilmesi ve okuyabilmesi konusunda yeterli yetkinlikte olması, işlerini verimli ve güvenli yapabilmeleri için önem arz etmektedir.


Güvenlik Bilgi Formunu Doğru Okuyabilme/Anlama Eğitiminde amaç, şirket içi çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda bir GBF’nin hangi başlığına bakmaları gerektiği öğretmek, GBFlerin yeterli nitelikte olup olmadığını tespit edebilmelerini sağlamak ve şirket içinde iş güvenliğini ve işçi sağlığına ait önlemleri üst seviyeye ulaştırmaktır.


Eğitim süresi: 4-5 saat

Eğitimler CRAD’ın konforlu ve eğitime uygun eğitim salonunda veya firmanızda düzenlenebilmektedir.

Detaylar için CRAD Uzman Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ