Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ MADDE 5 – (13)’e göre; Güvenlik Bilgi Formları belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır.

Basit bir tarif ile kimyasalların zararları ve bu zararlara karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan Güvenlik Bilgi Formları (SDS/MSDS), 29204 sayılı yönetmelik ve eklerinde belirtilen içerik, format ve nitelikte olmak zorundadır. Böylece standart bir biçime kavuşan GBFler, okuyucusu tarafından daha net ve doğru anlaşılır olduğu gibi, GBF hazırlayan  firmanın ticari ve itibari geleceğine olumlu katkı sağlar.   

29204 Sayılı Yönetmelik gereğince Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikasına sahip olabilmek için, TÜRKAK tarafından 17024 Personel Belgelendirme konusunda akredite kuruluşlar tarafından düzenlenen sınavlara katılmak ve sınavdan 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir. 

CRAD bünyesinde düzenlenen Güvelik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimleri, sınav katılımcılarının başarılı olmasını amaçlamaktadır. CRAD’ın alanında uygulama tecrübesi olan eğitmenleri ve CRAD’a özel eğitim materyalleri ile sınavdan başarılı olma ihtimaliniz çok daha yüksektir. Eğitimlerde zaman paylaşımı “az teorik bilgi, çok uygulama” prensibi ile yapılmaktadır. Böylece, öğrenilen bilgilerin mesleki hayatınızda daha kalıcı ve kullanılabilir olması sağlanmaktadır. Şimdiye kadar yapılan eğitimlerin sonuçları, katılımcıların sınavdaki başarı oranının >99% olduğunu göstermektedir.

Eğitim sonunda tüm katılımcılar, güncel mevzuat gereklilikleri çerçevesinde kimyasal sınıflandırma kurallarını ve GBF hazırlama gerekliliklerini öğrenmiş olur. Bir GBF’yi doğru okuyabilecek ve hazırlayabilecek yetkinliğe erişir. Kişilerin mesleki gelişimine ve bilgi birikimine katkı sağlar. Bu sebeple, bu eğitimi sadece GBF hazırlayanlara değil, kimyasal ile etkileşim halinde olan tüm çalışanlara(kalite kontrol, ar&ge, pazarlama, İSG uzmanı, TMGD, laboratuvar ve üretim personelleri vb) tavsiye etmekteyiz.

Eğitimler CRAD’ın konforlu ve eğitime uygun eğitim salonunda gerçekleşmekte olup, firmalara özel eğitimler de düzenlenebilmektedir.


Detaylar ve güncel eğitim tarihleri için CRAD Uzman Ekibi ile irtibata geçebilirsiniz.
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ