ENTEGRE ENDÜSTRİNİZ

ZİRAİ KİMYA ENDÜSTRİSİ

Sanayisi hızla gelişen ülkemizde tarım, hem endüstriyel hem de toplumsal gelişimin göz ardı edilmemesi gereken önemli bir unsurudur. Gerek gelir dağılımının kentsel ve kırsal nüfus arasında eşit dağılımını sağlayan önemli iktisadi işlevi ile gerekse de ülkemiz refahı için stratejik öneme sahip hububat ve nebat çeşitliliğinin sağlanmasındaki rolü ile önem ve öncelik verilmesi gereken bir konudur.

Tarım alanlarının efektif kullanımı ancak modern bilimsel teknolojilerin adaptasyonu ile mümkündür. Tarımda su kullanımı verimliliği, yeni sulama sistemleri kullanımı, tarımsal atıkların kaynağa dönüştürülmesi, sistemin verimli işleyebilmesi için gereken projelerdir.

Ayrıca, zirai verim sağlarken su kaynaklarımızı nitrat gibi zararlı kimyasalların gereksiz aşırı kullanımı ile kirletmemeye özen göstermeliyiz. Kimyasal ilaçları, gerekli olduğunda ve önerildiği miktar ve yöntemlerle kullanmalıyız.

Bu konuda ülkemizde kat edilmesi gereken yolun uzun, ancak gelişim ve birey ihtiyaçları doğrultusunda zamanın kısa olduğu açıkça görülmektedir. Kısa sürede bu uygulama eksikliklerini giderebilmek için edinilmiş pozitif bilgi birikimlerini ve hatalardan çıkartılmış dersleri, özetle Tarımsal Know-How konusunda ADAS uzmanlığını Türk tarımı hizmetine sunuyor olabilmek bizleri memnun etmektedir.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ