ENTEGRE ENDÜSTRİNİZ

GENEL KİMYA ENDÜSTRİSİ

Dünya ölçeğinde, kimyasalların insan sağlığı ve çevreye verebileceği zararlar, son on yıllarda iyiden iyiye küresel gündemde öncelik kazanmış bulunmaktadır. Bu durum da hali hazırda bu tehlikelerin minimize edilmesini sağlamak üzere çıkarılmış mevzuatın daha da sofistike ve kapsayıcı bir hale getirilme çabalarını hızlandırmıştır.

Kimyasal risk yönetimi ve tehlikeler hakkında kamusal farkındalık devletler ölçeğini aşıp küresel bir boyut kazandığından beri, tüm ilgili ülkeler arasında kimyasal yönetiminde öncelikler konusu deneyimlerin paylaşımı ve birtakım kimyasallara yönelik atılacak pratik adımların önemini bir kat daha artırmıştır.

Bu sebeplerden dolayı, CRAD olarak tüm ilgili tarafların perspektiflerini dikkate alan ve var olan uluslararası deneyimlere dayanan bütünleşmiş ve koordinasyon temelindeki tüm yaklaşımlara desteğimiz tamdır.


Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği (SEA Yönetmeliği) Uyum Hizmetleri


“Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketl...
devamı

Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği Uyum Hizmetleri


Güvenlik Bilgi Formları (GBF), kimyevi madde tedariğind...
devamı

Kimyasal Etiketleme Programı (Chem Label Pro ve LabelPlus)


Global kimya endüstrisinde ülkelerin ilgili otorit...
devamı

Biyosidal Ürün Yönetmeliği Ruhsatlandırma Ve Danışmanlık Hizmetleri


Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 27449 sayılı 4...
devamı

REACH (1907/2006 EC) Yönetmeliği Uyum Hizmeti


REACH, 1907/2006 EC no. ile 2006 Aralık ayında karara bağlan...
devamı

CLP Mevzuatı (1272/2008 EC) Uyum Hizmeti


1272/2008 EC sayılı CLP Yönetmeliği (Sınıflandırma, Eti...
devamı

Deterjan Tebliği Uyum Hizmetleri


Deterjanlar Ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Mad...
devamı

Kuvvetli Asit&Baz İçeren Temizlik Ürünleri İçin Bildirim Hizmetleri


Kuvvetli Asit&Baz İçeren Temizlik Ürünl...
devamı

Bitki Koruma Ürünleri Ruhsat Ve Danışmanlık Hizmetleri


Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambala...
devamı

Çeşitli Global Mevzuatlara Dair Ve Kuruma Özel Eğitimler


Kimya Endüstrisi, hızla gelişen bir sektör haline ...
devamı

Genel İç Mevzuat Uyum Eğitimleri


Global Kimya Endüstrisi, zararlı kimyasallar içi...
devamı

Yönetmeliklere Dair Rehber Doküman Hazırlama Hizmetleri


Mevzuatların uygulanabilir olmasında en önemli kriterle...
devamı

RoHS Mevzuatı Uyum Hizmeti


RoHS elektronik kartlarda ya da malzemelerde bazı maddelerin...
devamı

Online Veri Girişi Ve Kayıt Sistem Çözümleri


Yayımlanmış ve yayımlanacak yönetmeliklere dair otorite...
devamı

Form Hazırlama Danışmanlığı


A.B. uyumu kapsamında veya çeşitli gereklilikler nede...
devamı

İLETİŞİM BİLGİLERİ