ENTEGRE ENDÜSTRİNİZ

GENEL KİMYA ENDÜSTRİSİ

Dünya ölçeğinde, kimyasalların insan sağlığı ve çevreye verebileceği zararlar, son on yıllarda iyiden iyiye küresel gündemde öncelik kazanmış bulunmaktadır. Bu durum da hali hazırda bu tehlikelerin minimize edilmesini sağlamak üzere çıkarılmış mevzuatın daha da sofistike ve kapsayıcı bir hale getirilme çabalarını hızlandırmıştır.

Kimyasal risk yönetimi ve tehlikeler hakkında kamusal farkındalık devletler ölçeğini aşıp küresel bir boyut kazandığından beri, tüm ilgili ülkeler arasında kimyasal yönetiminde öncelikler konusu deneyimlerin paylaşımı ve birtakım kimyasallara yönelik atılacak pratik adımların önemini bir kat daha artırmıştır.

Bu sebeplerden dolayı, CRAD olarak tüm ilgili tarafların perspektiflerini dikkate alan ve var olan uluslararası deneyimlere dayanan bütünleşmiş ve koordinasyon temelindeki tüm yaklaşımlara desteğimiz tamdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ